Ny webbtjänst för felanmälan

Under våren fick vi i uppdrag att lansera ett nytt sätt för Uppsalaborna att felanmäla sådant som kommunen ansvarar för i utemiljön. Det nya sättet innefattar en webbtjänst och en app, med syfte att få in fler och bättre felrapporter från allmänheten. Webbtjänsten och appen hade en färdig lösning från företaget Infracontrol med över 300 felanmälankategorier och ett kartverktyg för att markera var felet fanns. Vi såg flera tekniska och innehållsmässiga förbättringsmöjligheter med tjänsten och kom överens med verksamheten om att få tid för att användningstesta och behovsanpassa tjänsten innan lansering. Bland annat såg vi att webbtjänsten som den var paketerad varken var responsiv eller tillgänglighetsanpassad.

Första användningstestet gjorde vi i början av juni. Hypotesen var att minska antalet kategorier och anpassa språket efter användarna för att öka användbarheten. Efter användningstestet fick verksamheten förslag på en ny struktur med klarspråk, färre kategorier och max tre nivåer. Läs om det första användningstestet av kategorierna

Parallellt med förbättringen av kategorierna började vi skissa på hur webbtjänsten skulle se ut och fungera. Vi gjorde en fältstudie hos verksamheten för att förstå hur fel kommer in och hur de hanteras internt. Samtidigt kikade vi på andra kommuners och organisationers lösningar. Efter en del skissande och omskissande hade vi ett användargränssnitt som kändes bra, och när det var implementerat och testbart gjorde vi fler användningstester med folk på stan för att säkerställa kvaliteten. Som alltid vid användningstester hittade vi ett par saker vi behövde förbättra ytterligare för att webbtjänsten skulle vara enkelt att använda. Vi gjorde några designjusteringar som utvecklingsteamet implementerade innan webbtjänsten lanserades.

Färsk statistik från verksamheten visar att 48% av alla fel som nu rapporteras kommer in via appen och webbtjänsten (26% från appen och 22% från webbtjänsten), något de är nöjda med.

När webbformuläret var färdigt såg vi över alla tidigare formulär som gick till olika typer av felanmälan. Det ledde till att vi slog ihop tre ingångar och skapade en gemensam ingång som heter Felanmäl trafik- och utemiljö.

Fortfarande finns egna sidor för den som vill anmäla till exempel felparkering eller matförgiftning, men det långsiktiga målet är att användarna ska kunna göra alla sorters felanmälningar på ett ställe.

Publicerat i Uppsala.se

Test och lansering av nytt kalendarium

Uppsala.se har precis fått ny funktionalitet. Den här gången rör det sig om en evenemangskalender med aktiviteter för asylsökande och nyanlända Uppsalabor.

Syftet med kalendern är att presentera föreningslivets arrangemang och initiativ på en gemensam plats – så att de blir enkla att hitta. I Uppsala kommun finns nämligen många föreningar och organisationer som ordnar aktiviteter för nyanlända i olika åldrar, men hittills har det inte funnits någon samlingsyta för dem.

Nu kan arrangörer själva registrera aktiviteter i ett formulär och få dem presenterade på uppsala.se. Det kan till exempel röra sig om språkcaféer, träffpunkter och andra former av mötesplatser.

Tanken är att det i första hand är gode män, familjehem och personal på asylboenden eller HVB-hem som ska använda kalendern. Därför finns kalendariet idag bara på svenska.

Rapport från ett användningstest

Inför lanseringen av kalendariet besökte vi ett asylboende för att testa hur innehåll och interaktionsdesign fungerade för användarna. Två anställda fick var för sig utföra tre uppgifter:

  1. Hitta ett sportevenemang som infaller någon gång i juni.
  2. Ta reda på vad det kostar att gå på ett evenemang och hur du tar dig dit.
  3. Ta reda på vilka fritidsgårdar som har öppet under sommaren.

Vi bad deltagarna att tänka högt när de utförde uppgifterna och efter testet fick de ge allmän feedback på kalendariet, samtidigt som vi kunde ställa frågor. Under besöket fick vi också träffa en av ungdomarna på boendet och lära oss mer om vad de tycker om att göra på fritiden.

Resultat och insikter

Det visade sig att deltagarna klarade samtliga tre uppgifter, samt att sökfunktionen och navigeringen i kalendariet fungerar bra. Deltagarna hade dock vissa svårigheter att hitta till kalendern från startsidan. Till en början noterade de inte heller att sökresultatet i kalendern laddades automatiskt eftersom sökresultaten låg för långt ned på 13”-skärmen.

Efter testet har vi minskat mängden text på kalendersidan så att sökresultaten hamnar högre upp samt lagt till en laddningseffekt när användaren söker eller filtrerar på sidan. Genom att flytta upp och lägga till ett par länkar på de sidor som leder fram till kalendariet har vi även förbättrat för dem som navigerar från startsidan.

Utöver de konkreta åtgärderna så fick vi även med oss ett par insikter att jobba vidare med. Till exempel fick vi veta att sportaktiviteter är populära, samt att pris och bussförbindelser är viktiga. Det här är givetvis något som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med hur vi presenterar och lyfter fram aktiviteterna.

Publicerat i Uppsala.se

Snabbtest av kategorier för ny felanmälantjänst

Kommunen har upphandlat ett nytt system för felanmälan som ska lanseras i höst. Tanken är att fler kategorier ska underlätta handläggning och att ett ärende snabbare ska nå fram till rätt handläggare.

Så långt allt väl. Men hur synkar detta med användarupplevelsen då? Jodå, systemet förbättrar också användarupplevelsen, främst i och med en ny kartfunktion.

För att ta reda på om de fördefinierade kategorierna fungerar att navigera sig igenom bad vi 14 testpersoner att felanmäla sju olika ärenden i det nya systemet. Under testet antecknade vi vilka kategorier testpersonerna valde. Vi passade också på att testa ett för oss nytt skärminspelningsprogram (Expression encoder).

För att undvika att påverka testpersonerna med ledord visade vi upp scenariobilder istället för att ställa frågor. Vi bad testpersonerna att resonera högt medan de genomförde uppgifterna och vi tog tid hur lång tid det tog att felanmäla varje ärende. Målet var att användarna skulle hitta rätt inom 30 sekunder.

Under testet upptäckte vi bland annat följande:

  • För många olika kategorival gör det svårt för testpersonerna att hitta rätt. Snabbast gick det i de fall där det fanns maximalt sex olika alternativ att välja mellan.
  • Specifika huvudkategorier som “idrott” och “friluft” är svåra att förstå. Många tycker att de snarare passar in under andra kategorier, som exempelvis “park, skog och natur”.
  • Branschspecifika termer försvårar. Flera testpersoner kände inte igen ord som “sandsopning” och “potthål”.

Utifrån testresultaten har vi tagit fram förslag på en ny struktur med färre kategorier. Vi har kortat och förenklat flera val och slagit ihop närliggande kategorier. Fokus i det nya förslaget ligger på att berätta vad som är fel, inte var felet är – det hjälper ju den nya kartfunktionen till med.

Verksamheten har tagit till sig mycket av de ändringar och förslag vi presenterade, bland annat har huvudingångar som ”idrott” och ”friluft” försvunnit och placerats under andra huvudingångar. Många branschspecifika ord såsom ”snöröjning”, ”sandsopning” och ”potthål” har exempelvis ändrats ”Snö och is”, ”grus”, ”gupp” och ”hål”.

Målet är att testa det justerade förslaget i augusti för att se om förändringarna hjälper testpersonerna att felanmäla snabbare. Därefter släpper vi på den nya felanmälantjänsten på uppsala.se.

Publicerat i Uppsala.se

Snabbare och enklare med rutnät

Uppsala.se har nyligen fått en helt ny grund att stå på i form av ett rutnät. Den tekniska termen är ”fluid grids” och lite förenklat kan det jämföras med att vi nu har en bas att bygga vår responsiva webbdesign på. Som en stadig byggplatta att sätta ihop sitt legohus på. Ett litet lyft för den enskilda sidan men ett stort lyft för hela webbplatsen.

Med detta rutnät blir det mycket enklare att strukturera och presentera data. Det hjälper oss att bygga en webbplats som är responsiv och välstrukturerad.  För användarna märks detta genom att de känner igen sig – designen är konsekvent och kolumnerna är lika breda. För oss som förvaltar och vidareutvecklar blir det enklare att bygga sidor och placera innehåll där det hör hemma.

Webbplatsen blir helt enkelt bättre, både för användarna och för oss webbutvecklare!

Snabbare och mer konsekvent uppbyggd

Så varför beslöt vi att bygga om grunden för webbplatsens design? Jo, därför att det finns stora vinster att göra! För det första får användaren en robust sida som fungerar bra på alla sorters enheter, från den minsta av mobiler till den största av skärmar.

För det andra går det snabbare att ladda sidan eftersom mängden kod har minskat väsentligt. För den tekniskt insatta minskade i många fall den lokala CSS-koden med över 50 procent!

Men den stora vinsten ligger i att jobba med utveckling och förvaltning av webbplatsen. Vi får en bra grund att förhålla oss till när vi tar fram nya, tillgängliga sidmallar samtidigt som det går smidigt att implementera dessa. Kort sagt kan man säga att vi har gått från att behöva designa var sida var för sig till att luta oss tillbaka på rutnätet.

Så fungerar rutnätet

Själva rutnätet är uppbyggt av olika rader och kolumner. För varje rad anger man hur stor del av den totala bredden man vill att varje kolumn ska ta upp. Ett vanligt exempel från uppsala.se är att det ser ut såhär: I mobilen – fullbredd, i läsplattan – 2 kolumner á 50 procent och i datorn – 3 kolumner á 33 procent. Ett bra exempel på hur kolumnerna förhåller sig till varandra finns på gov.uk.

Utvecklingen fortsätter

Utvecklingen av uppsala.se fortsätter att gå framåt! I detta fall främst bakom kulisserna, men slutprodukten blir sakta men säkert bättre. Nu har vi en kraftfullare grund och kan fortsätta att utveckla vår responsiva webb så den kan uppfylla sitt syfte ännu bättre!

Publicerat i Uppsala.se

Uppsala.se – en av Sveriges bästa sajter!

Nu var det ett tag sedan vi bloggade, men det betyder inte att det inte hänt bra saker på sajten! Till exempel har vi förbättrat designen på innehållsförteckningen i sidtypen guide (se till exempel Fjällnora friluftsområde), skapat nya sidtyper som idag används för sidorna om utegym och gjort förbättringar av sökmotorn som bland annat gett oss möjlighet att jobba på ett bättre sätt med best bets och utvalda träffar.

Har du förresten sett att uppsala.se finns med på Internetworlds årliga topp 100-lista över Sveriges bästa sajter? Vi var nominerade i kategorin kommuner tillsammans med Stockholm, Haninge, Lekeberg och Norrtälje. Stort grattis till Haninge som knep utmärkelsen årets bästa kommunsajt 2016!
Läs mer om topp 100-listan på Internetworlds webbplats.

Enligt Internetworld finns det en tydlig trend bland sajterna på årets topp 100-lista: fler och fler skalar av och gör minimalistiska webbupplevelser, där innehåll och funktion får ta plats snarare än ball design och flashiga lösningar. Det gäller i allra högsta grad även för uppsala.se. Att sajten fungerar bra ser vi också i våra egna användningstester. När vi jämförde uppsala.se med den vår tidigare sajt, vann den nya med hästlängder.
Läs resultat från användningstestet.

Publicerat i Uppsala.se

Huddinge på besök

Vi har haft besök av Huddinge kommuns kommunikationsavdelning. De var nyfikna på hur vi jobbar med nya uppsala.se, men också på våra erfarenheter sedan lanseringen för ett år sedan. Som alltid är det givande och inspirerande att träffa kollegor från andra kommuner. Utmaningarna är många gånger desamma, tankarna på förbättringar likaså. Vi är bara i lite olika faser. Designprincip 10 – ”arbeta öppet: det gör tjänster bättre” – kommer verkligen till sin rätt i den konkreta dialogen med andra. Vi delar gärna med oss av både framgångar och motgångar. Kanske är det till och med så att motgångarna är mest intressanta, det är ju dem man lär sig av!

Vi lanserade nya uppsala.se i en uppförsbacke. Kommunen genomförde en stor organisationsförändring under samma period, och det tar tid innan interna processer, rutiner och bemanning är på plats. Följden av det kan bli att webben får klä skott för sådant som inte fungerar bakom kulisserna. Det är en naturlig följd när man genomför en stor förändring på förhållandevis kort tid. Det gäller att ha en gemensam uppfattning om och acceptans för att det förhåller sig så. Bara då kan vi hjälpas åt att göra det bättre.

Arbetet med uppsala.se är en resa som fortfarande pågår, och ska så göra! En webbplats får aldrig stagnera och den blir aldrig färdig, så länge man bestämt sig för att alltid utgå från användarnas behov. Vi utvecklar uppsala.se för att den ska ge reell nytta för sina användare – förenkla vardagen och underlätta insyn och delaktighet. Vi ska bidra till att stärka kommuninvånarnas förtroende för Uppsala kommun. Och det gör vi genom att ta reda på vad användarna efterfrågar, utgå från det och skapa bra tjänster och innehåll på kommunens webbplats.

Vi har i olika blogginlägg berättat om hur vi gick tillväga i bygget och hur vi jobbar med utvecklingen av webbplatsen. Hur vi använder designprinciperna, testar, utvecklar designen och våra innehållskriterier, bland mycket annat. Så visst har vi haft fina utförslöpor och ett och annat som gått som på räls också! Även detta vill vi ju gärna dela med oss av, så det blev en stund av både givande och tagande tillsammans med vännerna från Huddinge.

– Vi är mycket inspirerade av Uppsala kommuns arbete, både hur ni arbetar metodiskt och vilket resultat ni åstadkommit, säger Erik Ferenius, ansvarig digitala medier i Huddinge kommun.

Och den fina repliken stärker oss i vårt fortsatta arbete!

Studiebesök från Huddinge kommun.1 2015-12-04 Studiebesök från Huddinge kommun.2 2015-12-04

Ett riktigt Gott nytt år önskar vi er alla!

Tagged with: , , ,
Publicerat i Uppsala.se

Nytt tydligare typsnitt

Nyligen lanserade vi ett nytt typsnitt på uppsala.se. Arbetet med att byta från de två tidigare, Droid Serif och Droid Sans, har pågått under några veckor och nu är det nya på plats.

Source Sans Pro är namnet på vårt nya typsnitt, vi har alltså gått från att använda två typsnitt till ett. Fördelarna är många, bland annat:

  • Enklare att hålla ihop formen med ett typsnitt.
  • Vår webbplats behöver endast göra ett anrop mot Google (det nya typsnittet är open source och tillhandahålls av bland andra Google web fonts som vi använder).
  • Source Sans Pro är mer flexibelt än våra tidigare typsnitt och har fler stilar vilket underlättar arbetet med att lyfta och separera innehåll.

De tidigare typsnitten har hängt med allt sedan vi började utveckla nya uppsala.se och var bland de första typsnitten som var anpassade för mobila enheter. De har kompletterat varandra, men rubriktypsnittet (Droid Serif) har i vissa fall upplevts som svårläst, speciellt när det används på understrukna länkar.

Formen på uppsala.se är avskalad för att ge maximalt utrymme till informationen våra besökare är intresserade av. Det medför att typografin är vår designs grundpelare, vilket i sin tur innebär att typsnittvalet blir viktigt. Vårt mål har varit att hitta ett typsnitt som är tydligt, enkelt och modernt men som inte tar fokus från själva informationen. Ett bra typsnitt är ett som ingen tänker på, det bara fungerar.

Just nu pågår ett arbete med att se över hela Uppsala kommuns varumärke, vi uppdaterar bloggen så snart vi vet mer om hur det kommer att påverka färg, form och typsnitt på uppsala.se.

Nytt typsnitt till vänster, tidigare typsnitt till höger.

nytt_typsnitt

Tagged with:
Publicerat i Uppsala.se