Nu bygger vi nya uppsala.se. Var med du också!

Utgå från behoven. Ansträng dig för att göra det enkelt för användarna. Bygg för inkludering. Det är några av de rättesnören vi använder oss av i bygget av Uppsala kommuns nya webbplats. Det finns fler av dessa – designprinciper för offentliga digitala tjänster, som de benämns. Om du är nyfiken hittar du dem hos Regeringens Användningsforum

Att bygga innehåll och tjänster utifrån användarnas behov är både enkelt och svårt. Enkelt för att det egentligen är självklart att det är så det måste byggas. För användarna. Vad har vi annars en webbplats för? Inte är det för skojs skull? En offentlig webbplats är inget slösurfarställe. Hit kommer man för att man verkligen vill få något uträttat. Få svar på sin fråga eller ansöka om något. Helst så enkelt som möjligt. Det betyder att det är vår uppgift att underlätta för användaren så långt vi bara kan. För att det ska bli så behöver vi dig, som använder vår webbplats. Och därför bygger vi webbplatsen öppet, så att alla som vill kan titta, testa, och ha synpunkter.

Nå, varför är det svårt då? Jo, till exempel för att olika intressen kan krocka. Verksamheternas och användarnas. Det finns sådant som en kommun är skyldig att ge tillgång till eller informera om, men det är inte säkert alla gånger att det är ett behov hos användarna. Men vi ska ha det på plats ändå.

Att skriva enkelt kan vara svårt. Myndighetstexter kan vara knepiga att förstå. Därför är det klarspråk som gäller på uppsala.se. Det betyder att vi verkligen vill att informationen ska gå fram, genom att texterna är skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Nu arbetar vi för att Uppsala kommuns nya webbplats ska uppnå sitt syfte: att förenkla medborgarnas vardag och underlätta insyn och delaktighet.

Välkommen till bygget!

Maria Aulén Thomsson
webbstrateg
kommunledningskontoret
Uppsala kommun

Annonser
Tagged with: , , ,
Publicerat i Uppsala.se
%d bloggare gillar detta: