Så utgår vi från användarnas behov när vi skapar innehåll

Användare av kommunala sajter som uppsala.se vill i första hand lösa en uppgift. De vill ha svar på en fråga eller utföra ett ärende. På nya uppsala.se ska det därför bara finnas information och tjänster som användarna behöver. Hur ser vi då till att det blir så? Hur utgår vi från användarnas behov?

Genom att jobba strukturerat med en prioriterad behovslista. Allt innehåll som skapas ska gå att koppla till ett faktiskt behov.

Behovslistan är en lista (just nu i excelformat) med ca 600 behov vi hittills identifierat från en rad olika källor: till exempel sökstatistik, besöksstatistik, SKL:s lista över vanliga medborgarfrågor (”Information till alla”), frågor via växel, kommuninformation, sociala medier och forumet Tyck till.

För att hamna i behovslistan ska behovet passera ett antal kontrollfrågor, med svaret ja på minst en:

  • Finns det här behovet hos användarna, vill dom ha informationen eller tjänsten?
  • Förväntar sig användarna att kommunen är ansvarig för att tillgodose behovet, och att hitta det på uppsala.se?
  • Är det kommunens ansvar och uppgift att tillgodose behovet? Eller finns det andra som redan gör det bättre?
  • Förklarar det medborgarens rättigheter eller skyldigheter?

Behovens prioritet utgår i första hand från sök- och besöksstatistik samt om behovet återfinns i många källor.

Behovslistan är ett levande dokument som ständigt ska förbättras och förfinas. Vissa behov är detaljerade, andra är lite mer översiktliga. Flertalet behov bygger i dagsläget på (hyfsat kvalificerade) antaganden som vi behöver pröva och verifiera. Ett sätt är att analysera sidans statistik, ett annat är att användaren kan lämna omdöme om sidan. Vi ska också ha ett tajt samarbete med kommunens alla verksamheter, som ju också lyssnar av användarnas behov.

Annonser
Tagged with: ,
Publicerat i Uppsala.se
2 comments on “Så utgår vi från användarnas behov när vi skapar innehåll
  1. […] Webbredaktionen säkerställer att det är ett faktiskt behov enligt behovskriterier […]

  2. […] på nya uppsala.se utgår från behov som vi vet att användarna har. Vi har tidigare berättat om hur vi utgår från behov när vi skapar innehåll och  vilken metod den centrala redaktionen använder. Här är ett konkret exempel på hur det […]

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: