Informationsarkitektur (sajtens beståndsdelar)

Syftet med nya uppsala.se är att förenkla medborgarnas vardag och underlätta insyn och delaktighet. När vi säger ”medborgarnas” menar vi ”dom vi är till för” och inkluderar alltså till exempel företag och föreningar. Vi vet att medborgaren är målstyrd och har ett specifikt behov vid sitt besök, uppsala.se är ingen plats för slösurfande.

Vi tänker oss följaktligen att Uppsala.se ska bestå av tjänster, information, dialog och insyn.

I denna pdf, Skiss över struktur, har vi försökt skissa upp hur vår tänkta informationsarkitektur ska se ut.

Tittar vi på behoven ser vi att dom har olika karaktär.

  • Många av behoven ska leda till någon form av handling för mig som individ: jag ska slänga skräp och behöver veta var återvinningscentralen ligger och när den har öppet; jag ska söka förskola; jag vill ansöka om parkeringstillstånd; låna om en bok; anmäla ett fel. Dessa behov rör Enklare vardag.
  • Andra behov handlar mer om att få kunskap och förståelse om något, och som kanske inte leder till någon direkt handling för mig som individ. Jag kanske vill veta hur kommunen fungerar och är organiserad, vem som sitter i ledningen på ett visst kontor, vilka beslut en viss nämnd har tagit, förstå vilka mål och prioriteringar det finns inom olika ämnen/verksamhetsområden, hur ekonomin ser ut, få möjlighet att påverka. Dessa behov rör insyn och delaktighet, det vill säga Öppen förvaltning.

Vi ser alltså att sajten i huvudsak består av två innehållsdelar: Enklare vardag och Öppen förvaltning.

Genom att också struktur- och designmässigt separera dessa delar i vår struktur tror vi att majoriteten av våra användare enklare och snabbare hittar till det innehåll dom vill ha. Om du letar efter återvinningscentralerna, ska du inte störas av nyheter om att kommunen köpt in en ny typ av papperskorg, kommunens övergripande klimatpolicy eller ansvarig nämnds årliga uppdragsplan.

Givetvis behöver det finnas tydliga länkar mellan delarna.

Värt att notera är att Öppen förvaltning i många avseenden är en vision vi hoppas nå på sikt. Tanken på ett ekosystem som innefattar i princip alla kommunens dokument (exklusive individärenden), taggade med ämne, avsändare och typ av dokument – och gärna med diarienummer, som tillsammans visar vad vi vill och hur vi når dit, kräver någon form av dokumenthanteringssystem som datakälla. Det har vi inte idag.

Annonser
Tagged with: , , ,
Publicerat i Uppsala.se
%d bloggare gillar detta: