Användningstest 4 – test av guider

Vi innehållsdesigners har blivit allt mer förtjusta i sidtypen guide som vi upplever som ett smidigt sätt att ge användare snabb inblick i ett stort och komplext område (som till exempel funktionshinder eller bygglov). Tidigare tester har dock visat att guider kan vara svåra att överblicka i mobilen. Sedan dess har vi ändrat designen något och ville nu testa om det fungerar bättre. Samtidigt ville vi passa på att testa hur det fungerar med kontaktuppgifter i guider och ta reda på hur användare letar efter information som finns både i en guide och på en så kallad enkelt svar-sida.

Vi gjorde testerna på stadsbiblioteket, med sex slumpmässigt utvalda testpersoner.

Uppgifterna var:

  1. Du ska söka bidrag för bostadsanpassning åt en person med funktionsnedsättning. (5 av 6 klarade)
  2. Du har en bekant som dricker för mycket. Du vill ringa kommunens alkoholgrupp och få råd. (6 av 6 klarade)
  3. Du ska ansöka om hemtjänst. (6 av 6 klarade uppgiften, men bara 2 såg och använde menyn)

Testpersonerna genomförde generellt uppgifterna snabbt och lätt. Webbplatsen fick mycket beröm och testpersonerna upplevde den som ren och tydlig.

Under testerna upptäckte vi att:

Kontaktinformationen fungerar bra. Alla testpersoner hittade informationen utan problem och tycke att det var logiskt att den fanns nederst på sidan.

Flera testpersoner upplevde rubriken ”Boende och trafik” på startsidan som förvirrande i uppgiften att söka bidrag för bostadsanpassning. Informationen finns istället under ”Stöd och omsorg”. Det tyckte testpersonerna förvisso var logiskt, men i just i den här uppgiften var ordet boende förvirrande. Trots att flera spontant uppgav att de övervägde att välja huvudrubriken ”Boende och trafik” var det bara en person som faktiskt gjorde det. Vi får analysera om problemet är så pass stort att vi behöver ändra något i rubriken.

I uppgift två var det inga problem att välja rubrik på startsidan (Stöd och omsorg). Det blev svårare på nivå 2 där rubriken ”Socialt och ekonomiskt stöd” upplevdes som svår. Hjälptexterna under rubrikerna är bra, men testpersonerna läser dem bara om de har svårt att hitta rätt.

Uppgift tre visar att det fortfarande är svårt att förstå att det finns en rubrikmeny som kan fällas ut för guider i mobilen. De designändringar vi gjort sedan förra testet har inte fått önskad effekt. Därför kommer vi nu att titta vidare på andra lösningar och fundera på om det är ett alternativ att visa alla guidesteg från början.

Rapport test 4 – test av guider

Annonser
Publicerat i Uppsala.se
%d bloggare gillar detta: