Designa med data – analys av söktermer på sajten

Den tredje designpricipen lyder Låt användardata styra designvalen. I arbetet med uppsala.se innebär det bland annat att genomföra kontinuerliga användartester och att analysera besöksdata och beteenden på sajten.

Analysen av besöksdata gör vid med hjälp av Google Analytics utifrån ett antal rutiner som vi arbetar med i varje sprint. Här kan du läsa några exempel på hur vi jobbar med rutinerna. Vårt arbete är bara i sin linda och vi kommer att utvärdera och utveckla rutinerna för varje litet steg vi tar.

Analys av söktermer på sajten

En av våra rutiner handlar om att analysera hur besökarna använder sajtens sökfunktion. I rutinen tittar vi på cirka 100 söktermer i varje sprint tills vi har betat av topp 1000-listan för söktermer.

Syftet med rutinen är att se till att de mest sökta termerna ger relevanta träffar och att lära oss mer om vilka behov besökarna har. Tanken är att de åtgärder vi gör för att förbättra sökträffarna också ger positiva effekter på såväl externa sökmotorer som på sajtens innehåll i stort.

Siffran 1000 är ingen exakt siffra, men den markerar en gräns. Om vi analyserar fler söktermer blir effekten för liten för varje åtgärd.

Rutinen i korthet:

1. ta fram 100 nya sökord

För att täcka in topp 1000 tittar vi i första sprinten på cirka 1-100, i andra sprinten 101-200 och så vidare. När vi tittat på topp 1000 börjar rutinen om på nytt. När vi gått igenom 1000 sökord har vi tittat på ungefär en tredjedel av det totala antalet sökningar.

Ta fram sökord

2. provsök söktermerna

Vi provar vilket resultat söktermen ger genom att söka själv på sajten och antecknar resultatet i excel-arket.

3. söker djupare förståelse för söktermen

I nästa steg tittar vi närmare på sökorden, i det här exemplet ordet ”bygglov”:

bygglov

Nu ser vi lite mer specifika sökningar som har med bygglov att göra. Det ger oss en djupare insikt i vad besökare vill veta om just bygglov. Vi ser bland annat att många besökare letar efter kontaktuppgifter till bygglovsinformationen och information om förhandsbesked.

Om vi väljer att gå ytterligare ett steg gällande ”förhandsbesked” kan vi se att besökarna vill ansöka om att få förhandsbesked och veta vad det kostar. Den här vetskapen kan vi använda för att förbättra innehåll på en redan befintlig sida eller för att skapa nya sidor.

Vi kan också se hur besökarna interagerar med en sökträffsida. Vi kan se om söktermen inte fungerar tillfredsställande, till exempel om besökaren

  • lämnar sökträffsidan utan att navigera vidare
  • gör en ny sökning
  • går till sökträffsida nummer två
  • går till startsidan.

4. vidta åtgärder för att förbättra söktermen

Vilken åtgärd vi gör varierar från fall till fall. Det kan till exempel vara att göra textjusteringar på sidor som vi bedömer bör hamna högre upp på sökresultatsidan. En annan åtgärd kan vara att helt enkelt skapa innehåll som saknas.

5. registrera ändringen och bestäm mätetal

När vi gjort en ändring noterar vi i excel-arket vad problemet var, vad vi har åtgärdat och hur åtgärden bör påverka besökarnas beteende. Vi uppskattar förändringarna i procentsatser om möjligt, så får vi ett tydligt mätvärde att följa upp.

6. följ upp ändringarna för att se om vi uppnått önskat resultat

Innan vi tittar på 100 nya sökord i kommande sprint utvärderar vi föregående sprints åtgärder. Om målet inte har blivit uppnått gör vi ytterligare åtgärder. Statistik och beteenden kan ha flera tänkbara orsaker men genom en ständig utvärdering blir vi bättre på att förstå statistiken och kan snabbare hitta rätt lösning till problemet.

Ytterligare sätt att använda sökstatistik

Söktermer från sida

En annan av våra rutiner handlar om att utgå från sidor och därifrån titta på sökningar.

Genom att titta på vilka söktermer som använts från en specifik sida kan vi få insikter om vad besökare saknar på sidan. Vi kan också se vilket innehåll som relaterar till sidan där sökningen gjordes.

Den här vyn kan vi få fram i navigeringsöversikten på sidan som handlar om Studenternas IP:

sokning-fran-sida

Under vintertid vill besökare hitta information om skridskoåkning på Studenternas. Vi ser också att besökare letar efter andra arenor där kommunen normalt sett erbjuder skridskoåkning.

Årshjul – ett sätt att arbeta proaktivt

Med hjälp av sök- och besöksstatistik kan vi se tydliga beteendemönster för när olika saker är som mest intressanta för besökarna. Om vi till exempel kan se att besökare efterfrågar innehåll om sandsopning i februari bör vi försöka se till att innehållet är på plats och är uppdaterat innan materialet börjar efterfrågas av besökarna. I det här fallet bör vi alltså börja arbeta med innehållet om sandsopning i januari.

Framför allt ska vi i dialog med faktagranskare se till att innehållet är korrekt. Vi kan också med hjälp av statistik försöka förbättra informationen från föregående år. Andra åtgärder kan vara att lägga in aktuella sökord på navigationssidor, skapa puffar och på andra sätt lyfta fram innehållet.

Annonser
Tagged with: , ,
Publicerat i Uppsala.se
2 comments on “Designa med data – analys av söktermer på sajten
  1. Ulrica skriver:

    Toppenintressant!

  2. […] designpricipen lyder: låt användardata styra designvalen. Det gör vi bland annat genom att analysera besöksdata och beteenden på […]

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: