Uppsala.se – syfte och innehåll (pre-alfaversion)

Den här programförklaringen (eller vad man nu ska kalla det) tänkte vi pröva mot ett gäng behov/typer av innehåll inom kort. Förändringar kommer att ske. Som vanligt har vi knyckt en del tankar från GDS.

Uppsala.se finns för att möta de behov som användarna – i första hand kommuninvånare, företag och organisationer i Uppsala – har av Uppsala kommun.

 • Uppsala.se ska förenkla användarnas vardag och tillhandahålla tjänster, information och vägledning som bara Uppsala kommun kan ge.
 • Uppsala.se ska också underlätta insyn och delaktighet för dem som vill veta mer om Uppsala kommun, vad kommunen jobbar med och ansvarar för.

Det här dokumentet ska hjälpa medarbetare i kommunen som vill kommunicera med eller publicera information och tjänster som riktar sig till allmänheten. Dokumentet ska vara ett stöd för att fatta beslut om delar eller hela det tänkta innehållet ska finnas på Uppsala.se eller inte.

Vad finns på Uppsala.se

Innehåll på uppsala.se ska alltid utgå från medborgarnas behov. Det handlar antingen om ett faktiskt behov eller om ett demokratiskt behov. Detta kan kokas ner i tre frågor:

 • Informationen handlar om något som många medborgare vill ha.
 • Medborgarna förväntar sig att kommunen ansvarar för informationen.
 • Det är kommunens ansvar att informera om saken.

Innehåll skapas på uppsala.se om informationen uppfyller någon av de tre punkterna ovan och möter minst ett av följande kriterier:

1. Ger mig kommunal service och information

Det är något människor behöver göra och det kan bara göras med kommunen. Det kan också handla om information som bara kommunen har. Till exempel:

I detta kriterium kan vi också ta ansvar för frågor som kommunen inte är ansvarig för, men som många medborgare tror eller förväntar sig att vi ansvarar för. Exempel: Studentboende.

2. Hjälper mig att följa lagen

Det ger hjälp och stöd till människor och företag så att de kan uppfylla sina åtaganden till kommunen som myndighet, till exempel:

3. Ger mig insyn och delaktighet i kommunens processer och fokusfrågor

Det är något som hjälper kommunen att vara transparent, engagera människor och förklara vår organisation och styrning, till exempel:

4. Ger mig samlad information kring en aktuell fråga

Visar vad kommunen gör och varför kring frågor och händelser som har en direkt inverkan på människors liv eller har betydande allmänt intresse, till exempel:

 • Information om nedläggning av skolor
 • Hantering av gifter i förskolan
 • Större förändringar av kommunal service
 • Kriskommunikation
 • Högtider
 • Större händelser som Fredsåret 2014

5. Påverkar mig i viktiga frågor

Stödjer kampanjer som ökar medvetenheten om för kommunen viktiga frågor, eller som syftar till att utveckla kommunens service, till exempel:

Vad finns inte på uppsala.se

Innehåll kommer inte finnas på uppsala.se om det är:

 • Allmänna råd till människor eller företag
 • Reklam för kommersiella ändamål
 • Information och service som riktar sig uteslutande till anställda inom kommunen.
 • Information och service som riktar sig uteslutande till utförare av kommunala tjänster.
 • Information och service som bättre kan ges av aktörer utanför kommunen
 • Webbplatser för verksamheter undantagna från uppsala.se, till exempel vissa bolag, skolor
 • Mindre evenemang

Kom gärna med synpunkter – vad tycker du? Är det en bra idé att försöka fånga vad webbplatsen är till för på det här sättet?

Annonser
Tagged with: , , , ,
Publicerat i Uppsala.se
One comment on “Uppsala.se – syfte och innehåll (pre-alfaversion)
 1. […] För ett tag sedan berättade vi om att vi skulle se över våra innehållskriterier. Det har vi nu gjort. Vi har skruvat på och tydliggjort några formuleringar och också testkört kriterierna under tre veckor. Och de funkar bra! […]

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: