Nya kriterier för innehåll – från pre-alfaversion till betaversion

För ett tag sedan berättade vi om att vi skulle se över våra innehållskriterier. Det har vi nu gjort. Vi har skruvat på och tydliggjort några formuleringar och också testkört kriterierna under tre veckor. Och de funkar bra!

I förra veckan fick vi dessutom tillfälle att berätta om innehållskriterierna för kommunens kommunikationsstrateger och de och vi i webbteamen är överens om att de bör fungera för vårt fortsatta arbete. Därför väljer vi nu att uppgradera innehållskriterierna till beta-status och gör dem därmed till ett redskap i vårt fortsatta arbete med uppsala.se.

Innehållskriterier för uppsala.se

Uppsala.se finns för att möta de behov som medborgarna – i första hand kommuninvånare, företag och organisationer i Uppsala – har av Uppsala kommun. Uppsala.se ska

 • förenkla medborgarnas vardag och tillhandahålla tjänster, information och vägledning som bara Uppsala kommun kan ge
 • underlätta insyn och delaktighet för dem som vill veta mer om Uppsala kommun och för dem som vill påverka i någon fråga.

Innehåll på uppsala.se ska alltid utgå från medborgarnas behov. Det kan handla om

 • faktiska behov som många medborgare har, vilket innebär att många efterfrågar något som kommunen ansvarar för
 • förväntningar som medborgare har, vilket innebär att många efterfrågar något som de tror att kommunen ansvarar för
 • demokratiska behov, vilket betyder att kommunen ska vara öppen för insyn och berätta om det kommunen ansvarar för.

Med behovsstyrningen som grund skapar vi innehåll på uppsala.se när information uppfyller minst ett av de fem kriterierna nedan:

1. Ger medborgaren kommunal service och information

Det är något människor behöver göra och det kan bara göras i kontakt med kommunen. Det kan också handla om information som bara kommunen har. Exempel:

 • ansöka om bygglov
 • se platser och öppettider för återvinningscentraler
 • hitta och dra nytta av kommunalt finansierade bidrag och stipendier

2. Hjälper medborgaren att följa lagar och riktlinjer

Det ger hjälp och stöd till människor och företag så att de kan uppfylla sina åtaganden till kommunen som myndighet. Exempel:

 • fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd
 • som ansvarig för byggnad eller verksamhet dokumentera och redovisa brandskydd
 • serveringstillstånd för alkohol

3. Ger medborgaren insyn och delaktighet i kommunen

Det är något som hjälper kommunen att vara transparent, engagera människor och förklara vår organisation och styrning. Exempel:

 • information om kommunens organisation
 • förklara vad som styr verksamheten – mål och hur vi når dem
 • beslut i nämnder
 • möjlighet att lämna synpunkter i samråd eller tycka till om verksamhet

4. Ger medborgaren samlad information när det gäller en aktuell fråga

Visar vad kommunen gör och varför kring frågor och händelser som har en direkt inverkan på människors liv eller har betydande allmänt intresse (påvisbart med hjälp av olika former av data). Exempel på aktuella frågor:

 • nedläggning av skolor – varför, hur, vilka och när
 • hur kommunen arbetar för att minska gifter i förskolan
 • större händelser som Fredsåret 2014

5. Påverkar medborgaren i (för kommunen) viktiga frågor

Stödjer och kompletterar kampanjer (i andra kanaler) som syftar till att öka kunskap om eller ändra attityd till för kommunen viktiga frågor, eller som syftar till att utveckla kommunens service, till exempel:

 • vintercyklisten
 • bli familjehem eller jourhem
 • sluta skräpa ner-kampanj

Vad finns inte på uppsala.se

Innehåll kommer inte att finnas på uppsala.se om det är:

 • allmänna råd till människor eller företag, till exempel generella råd om brandsäkerhet i hemmet eller badvett
 • information och tjänster som bättre kan ges av aktörer utanför kommunen, till exempel andra myndigheter såsom Boverket, MSB, Skatteverket, länsstyrelsen
 • reklam för kommersiella ändamål och verksamheter, som enskilda företag eller utförare
 • information och service som riktar sig uteslutande till anställda inom kommunen
 • information och service som riktar sig uteslutande till utförare och leverantörer av kommunala tjänster
 • enskilda verksamheter undantagna från uppsala.se, till exempel skolor som har egna webbplatser
 • mindre evenemang och evenemang som kommunen inte är huvudarrangör för, exempelvis teaterföreställningar, mässor eller konserter.
Annonser
Publicerat i Uppsala.se
%d bloggare gillar detta: