Månadsarkiv: juni 2016

Snabbtest av kategorier för ny felanmälantjänst

Kommunen har upphandlat ett nytt system för felanmälan som ska lanseras i höst. Tanken är att fler kategorier ska underlätta handläggning och att ett ärende snabbare ska nå fram till rätt handläggare. Så långt allt väl. Men hur synkar detta

Publicerat i Uppsala.se