Ny webbtjänst för felanmälan

Under våren fick vi i uppdrag att lansera ett nytt sätt för Uppsalaborna att felanmäla sådant som kommunen ansvarar för i utemiljön. Det nya sättet innefattar en webbtjänst och en app, med syfte att få in fler och bättre felrapporter från allmänheten. Webbtjänsten och appen hade en färdig lösning från företaget Infracontrol med över 300 felanmälankategorier och ett kartverktyg för att markera var felet fanns. Vi såg flera tekniska och innehållsmässiga förbättringsmöjligheter med tjänsten och kom överens med verksamheten om att få tid för att användningstesta och behovsanpassa tjänsten innan lansering. Bland annat såg vi att webbtjänsten som den var paketerad varken var responsiv eller tillgänglighetsanpassad.

Första användningstestet gjorde vi i början av juni. Hypotesen var att minska antalet kategorier och anpassa språket efter användarna för att öka användbarheten. Efter användningstestet fick verksamheten förslag på en ny struktur med klarspråk, färre kategorier och max tre nivåer. Läs om det första användningstestet av kategorierna

Parallellt med förbättringen av kategorierna började vi skissa på hur webbtjänsten skulle se ut och fungera. Vi gjorde en fältstudie hos verksamheten för att förstå hur fel kommer in och hur de hanteras internt. Samtidigt kikade vi på andra kommuners och organisationers lösningar. Efter en del skissande och omskissande hade vi ett användargränssnitt som kändes bra, och när det var implementerat och testbart gjorde vi fler användningstester med folk på stan för att säkerställa kvaliteten. Som alltid vid användningstester hittade vi ett par saker vi behövde förbättra ytterligare för att webbtjänsten skulle vara enkelt att använda. Vi gjorde några designjusteringar som utvecklingsteamet implementerade innan webbtjänsten lanserades.

Färsk statistik från verksamheten visar att 48% av alla fel som nu rapporteras kommer in via appen och webbtjänsten (26% från appen och 22% från webbtjänsten), något de är nöjda med.

När webbformuläret var färdigt såg vi över alla tidigare formulär som gick till olika typer av felanmälan. Det ledde till att vi slog ihop tre ingångar och skapade en gemensam ingång som heter Felanmäl trafik- och utemiljö.

Fortfarande finns egna sidor för den som vill anmäla till exempel felparkering eller matförgiftning, men det långsiktiga målet är att användarna ska kunna göra alla sorters felanmälningar på ett ställe.

Annonser
Publicerat i Uppsala.se
%d bloggare gillar detta: