Enklare inblick i kommunens mål och budget

I dagarna har vi lanserat sidor om Uppsala kommuns Mål och budget på uppsala.se. Mål och budget är kommunens främsta styrdokument och har funnits för allmän beskådan och läsning sedan många år tillbaka. Där finns beskrivet vad kommunen ska sträva mot på en ganska konkret nivå, och där finns även årets budget inlagd.

Komplicerat arbete och svårt att få insyn

Det är många som är inblandade i arbetet med Mål och budget. Både tjänstepersoner och politiker deltar i många sittningar och förhandlingar innan allt är spikat. Trots att det här är ett otroligt viktigt arbete är det rätt svårt för den oinvigde att förstå vad som egentligen sker.

Enkla frågor som “hur stor är kommunens budget?” eller “hur jobbar man för att öka jämställdheten i kommunen?” har varit riktigt kluriga att få svar på, man måste vara ganska ihärdig för att hitta rätt bland långa texter och bilagor i dokumentet Mål och budget.

Vi har jobbat för att det ska bli lättare att förstå hur allt hänger ihop

Vi har försökt berätta om det här nu på uppsala.se. Ambitionen är att göra det enkelt att förstå hur den kommunala demokratin går till och vad din röst i kommunalvalet egentligen ger för resultat.

Rent konkret har vi skapat tre nya delar på sajten:

En tidslinje visar steg för steg hur arbetet med att fastställa årets mål och budget går till.

tidslinjen

 

Vi beskriver och visar status för inriktningsmålen – den politiska majoritetens vision för Uppsala kommun – och vad kommunen konkret ska göra för att komma dit. Här visar vi även hur det går med arbetet, tre gånger om året kan du ta del av en färsk statusrapport!

inriktningsmålen

 

Löpande redovisning av budgeten – här visar vi månad för månad hur verksamheterna och nämnderna klarar eller inte klarar att hålla sin budget. Du kan även jämföra fördelningen av budgeten över tid och se hur den förtroendevalda majoriteten väljer att lägga resurserna.

budgeten

 

budgetdetalj

 

Hjälp oss med inspel och synpunkter!

Vi är väldigt intresserade av att höra vad ni tycker om de här sidorna och har därför skapat en liten enkät som finns längst ner på varje sida. Det här är ett ganska svårt ämne och det kan hända att vi inte har lyckats förklara det så tydligt som det går. Kanske saknas något? Skicka gärna in din feedback, enkäten består av tio frågor och tar ca fem minuter att fylla i.

Tyck till om tidslinjen

Tyck till om inriktningsmålen

Tyck till om budgetsidan

 

Trevlig sommar önskar utvecklingsteamet!

Annonser
Publicerat i Uppsala.se
%d bloggare gillar detta: