Bloggarkiv

Nytt ramverk, uppdaterad form och ny sidtyp

I juni började vi arbetet med att lägga till ett nytt ramverk på uppsala.se. Ramverket heter Bootstrap och är ett välkänt ramverk bland webbutvecklare. Ett ramverk sparar tid när man bygger en ny webbplats och när man bygger vidare på

Publicerat i Uppsala.se

Enklare inblick i kommunens mål och budget

I dagarna har vi lanserat sidor om Uppsala kommuns Mål och budget på uppsala.se. Mål och budget är kommunens främsta styrdokument och har funnits för allmän beskådan och läsning sedan många år tillbaka. Där finns beskrivet vad kommunen ska sträva

Publicerat i Uppsala.se

Ny inriktning för bloggen

Nu breddar vi innehållet i vår blogg. Från att fram till nu bara ha skrivit om uppsala.se, väljer vi nu att blogga om valda delar från hela kommunens webbnärvaro – det vill säga allt som Uppsala kommuns webbteam sysslar med.

Publicerat i Intranät, Skolwebbar, Språk, Uppföljning och analys, Uppsala.se

Ny webbtjänst för felanmälan

Under våren fick vi i uppdrag att lansera ett nytt sätt för Uppsalaborna att felanmäla sådant som kommunen ansvarar för i utemiljön. Det nya sättet innefattar en webbtjänst och en app, med syfte att få in fler och bättre felrapporter

Publicerat i Uppsala.se

Test och lansering av nytt kalendarium

Uppsala.se har precis fått ny funktionalitet. Den här gången rör det sig om en evenemangskalender med aktiviteter för asylsökande och nyanlända Uppsalabor. Syftet med kalendern är att presentera föreningslivets arrangemang och initiativ på en gemensam plats – så att de

Publicerat i Uppsala.se

Snabbtest av kategorier för ny felanmälantjänst

Kommunen har upphandlat ett nytt system för felanmälan som ska lanseras i höst. Tanken är att fler kategorier ska underlätta handläggning och att ett ärende snabbare ska nå fram till rätt handläggare. Så långt allt väl. Men hur synkar detta

Publicerat i Uppsala.se

Snabbare och enklare med rutnät

Uppsala.se har nyligen fått en helt ny grund att stå på i form av ett rutnät. Den tekniska termen är ”fluid grids” och lite förenklat kan det jämföras med att vi nu har en bas att bygga vår responsiva webbdesign

Publicerat i Uppsala.se