Snabbare och enklare med rutnät

Uppsala.se har nyligen fått en helt ny grund att stå på i form av ett rutnät. Den tekniska termen är ”fluid grids” och lite förenklat kan det jämföras med att vi nu har en bas att bygga vår responsiva webbdesign på. Som en stadig byggplatta att sätta ihop sitt legohus på. Ett litet lyft för den enskilda sidan men ett stort lyft för hela webbplatsen.

Med detta rutnät blir det mycket enklare att strukturera och presentera data. Det hjälper oss att bygga en webbplats som är responsiv och välstrukturerad.  För användarna märks detta genom att de känner igen sig – designen är konsekvent och kolumnerna är lika breda. För oss som förvaltar och vidareutvecklar blir det enklare att bygga sidor och placera innehåll där det hör hemma.

Webbplatsen blir helt enkelt bättre, både för användarna och för oss webbutvecklare!

Snabbare och mer konsekvent uppbyggd

Så varför beslöt vi att bygga om grunden för webbplatsens design? Jo, därför att det finns stora vinster att göra! För det första får användaren en robust sida som fungerar bra på alla sorters enheter, från den minsta av mobiler till den största av skärmar.

För det andra går det snabbare att ladda sidan eftersom mängden kod har minskat väsentligt. För den tekniskt insatta minskade i många fall den lokala CSS-koden med över 50 procent!

Men den stora vinsten ligger i att jobba med utveckling och förvaltning av webbplatsen. Vi får en bra grund att förhålla oss till när vi tar fram nya, tillgängliga sidmallar samtidigt som det går smidigt att implementera dessa. Kort sagt kan man säga att vi har gått från att behöva designa var sida var för sig till att luta oss tillbaka på rutnätet.

Så fungerar rutnätet

Själva rutnätet är uppbyggt av olika rader och kolumner. För varje rad anger man hur stor del av den totala bredden man vill att varje kolumn ska ta upp. Ett vanligt exempel från uppsala.se är att det ser ut såhär: I mobilen – fullbredd, i läsplattan – 2 kolumner á 50 procent och i datorn – 3 kolumner á 33 procent. Ett bra exempel på hur kolumnerna förhåller sig till varandra finns på gov.uk.

Utvecklingen fortsätter

Utvecklingen av uppsala.se fortsätter att gå framåt! I detta fall främst bakom kulisserna, men slutprodukten blir sakta men säkert bättre. Nu har vi en kraftfullare grund och kan fortsätta att utveckla vår responsiva webb så den kan uppfylla sitt syfte ännu bättre!

Annonser
Publicerat i Uppsala.se

Uppsala.se – en av Sveriges bästa sajter!

Nu var det ett tag sedan vi bloggade, men det betyder inte att det inte hänt bra saker på sajten! Till exempel har vi förbättrat designen på innehållsförteckningen i sidtypen guide (se till exempel Fjällnora friluftsområde), skapat nya sidtyper som idag används för sidorna om utegym och gjort förbättringar av sökmotorn som bland annat gett oss möjlighet att jobba på ett bättre sätt med best bets och utvalda träffar.

Har du förresten sett att uppsala.se finns med på Internetworlds årliga topp 100-lista över Sveriges bästa sajter? Vi var nominerade i kategorin kommuner tillsammans med Stockholm, Haninge, Lekeberg och Norrtälje. Stort grattis till Haninge som knep utmärkelsen årets bästa kommunsajt 2016!
Läs mer om topp 100-listan på Internetworlds webbplats.

Enligt Internetworld finns det en tydlig trend bland sajterna på årets topp 100-lista: fler och fler skalar av och gör minimalistiska webbupplevelser, där innehåll och funktion får ta plats snarare än ball design och flashiga lösningar. Det gäller i allra högsta grad även för uppsala.se. Att sajten fungerar bra ser vi också i våra egna användningstester. När vi jämförde uppsala.se med den vår tidigare sajt, vann den nya med hästlängder.
Läs resultat från användningstestet.

Publicerat i Uppsala.se

Huddinge på besök

Vi har haft besök av Huddinge kommuns kommunikationsavdelning. De var nyfikna på hur vi jobbar med nya uppsala.se, men också på våra erfarenheter sedan lanseringen för ett år sedan. Som alltid är det givande och inspirerande att träffa kollegor från andra kommuner. Utmaningarna är många gånger desamma, tankarna på förbättringar likaså. Vi är bara i lite olika faser. Designprincip 10 – ”arbeta öppet: det gör tjänster bättre” – kommer verkligen till sin rätt i den konkreta dialogen med andra. Vi delar gärna med oss av både framgångar och motgångar. Kanske är det till och med så att motgångarna är mest intressanta, det är ju dem man lär sig av!

Vi lanserade nya uppsala.se i en uppförsbacke. Kommunen genomförde en stor organisationsförändring under samma period, och det tar tid innan interna processer, rutiner och bemanning är på plats. Följden av det kan bli att webben får klä skott för sådant som inte fungerar bakom kulisserna. Det är en naturlig följd när man genomför en stor förändring på förhållandevis kort tid. Det gäller att ha en gemensam uppfattning om och acceptans för att det förhåller sig så. Bara då kan vi hjälpas åt att göra det bättre.

Arbetet med uppsala.se är en resa som fortfarande pågår, och ska så göra! En webbplats får aldrig stagnera och den blir aldrig färdig, så länge man bestämt sig för att alltid utgå från användarnas behov. Vi utvecklar uppsala.se för att den ska ge reell nytta för sina användare – förenkla vardagen och underlätta insyn och delaktighet. Vi ska bidra till att stärka kommuninvånarnas förtroende för Uppsala kommun. Och det gör vi genom att ta reda på vad användarna efterfrågar, utgå från det och skapa bra tjänster och innehåll på kommunens webbplats.

Vi har i olika blogginlägg berättat om hur vi gick tillväga i bygget och hur vi jobbar med utvecklingen av webbplatsen. Hur vi använder designprinciperna, testar, utvecklar designen och våra innehållskriterier, bland mycket annat. Så visst har vi haft fina utförslöpor och ett och annat som gått som på räls också! Även detta vill vi ju gärna dela med oss av, så det blev en stund av både givande och tagande tillsammans med vännerna från Huddinge.

– Vi är mycket inspirerade av Uppsala kommuns arbete, både hur ni arbetar metodiskt och vilket resultat ni åstadkommit, säger Erik Ferenius, ansvarig digitala medier i Huddinge kommun.

Och den fina repliken stärker oss i vårt fortsatta arbete!

Studiebesök från Huddinge kommun.1 2015-12-04 Studiebesök från Huddinge kommun.2 2015-12-04

Ett riktigt Gott nytt år önskar vi er alla!

Märkta med: , , ,
Publicerat i Uppsala.se

Nytt tydligare typsnitt

Nyligen lanserade vi ett nytt typsnitt på uppsala.se. Arbetet med att byta från de två tidigare, Droid Serif och Droid Sans, har pågått under några veckor och nu är det nya på plats.

Source Sans Pro är namnet på vårt nya typsnitt, vi har alltså gått från att använda två typsnitt till ett. Fördelarna är många, bland annat:

 • Enklare att hålla ihop formen med ett typsnitt.
 • Vår webbplats behöver endast göra ett anrop mot Google (det nya typsnittet är open source och tillhandahålls av bland andra Google web fonts som vi använder).
 • Source Sans Pro är mer flexibelt än våra tidigare typsnitt och har fler stilar vilket underlättar arbetet med att lyfta och separera innehåll.

De tidigare typsnitten har hängt med allt sedan vi började utveckla nya uppsala.se och var bland de första typsnitten som var anpassade för mobila enheter. De har kompletterat varandra, men rubriktypsnittet (Droid Serif) har i vissa fall upplevts som svårläst, speciellt när det används på understrukna länkar.

Formen på uppsala.se är avskalad för att ge maximalt utrymme till informationen våra besökare är intresserade av. Det medför att typografin är vår designs grundpelare, vilket i sin tur innebär att typsnittvalet blir viktigt. Vårt mål har varit att hitta ett typsnitt som är tydligt, enkelt och modernt men som inte tar fokus från själva informationen. Ett bra typsnitt är ett som ingen tänker på, det bara fungerar.

Just nu pågår ett arbete med att se över hela Uppsala kommuns varumärke, vi uppdaterar bloggen så snart vi vet mer om hur det kommer att påverka färg, form och typsnitt på uppsala.se.

Nytt typsnitt till vänster, tidigare typsnitt till höger.

nytt_typsnitt

Märkta med:
Publicerat i Uppsala.se

Användningstest – 2012 vs. 2015

Sedan nya uppsala.se lanserades i december 2014 har vi genomfört flera användningstester. Vi har bland annat testat sajten i mobiltelefon och testat guider. Vi testade såklart även under prototypstadiet.

Den här gången har vi testat hur den nya sajten fungerar i jämförelse med den gamla. Vi dammade helt enkelt av ett test från 2012 och gjorde det igen. Samma tillvägagångssätt, med samma frågor och samma åldersgrupper.

Testet var av typen ”gerillatest” på stadsbiblioteket. Två av oss agerade testledare respektive observatör, där testledaren gav testpersonen uppgifter att lösa på uppsala.se medan observatören antecknade hur testpersonen agerade.

Testpersonen fick dessa uppgifter:

 1. Du har en nära anhörig som är äldre och börjar ha svårt att röra sig. Personen behöver ta bort trösklarna i sin bostad och du ska hjälpa till att söka bidrag till det. Var hittar du blanketten?
 2. Du ska kontakta Sofia Lindström på Uppsala kommun för att lösa ett ärende. Hitta hennes telefonnummer på http://www.uppsala.se.
 3. Du bor i Norra Bäcklösa. Du är intresserad av att veta vilket skede detaljplanen för Norra Bäcklösa är. Var hittar du informationen?
  Samma frågor ställdes alltså 2012 på den tidens uppsala.se.

Resultat och jämförelse med 2012

teckenforklaring-anvandartest-uppsala-se

Uppgift 1:

fraga1-anvandartest-uppsala-se

Uppgift 2:

fraga2-anvandartest-uppsala-se

Uppgift 3:

fraga3-anvandartest-uppsala-se

För att kunna se detaljplanen behöver besökare på dagens uppsala.se navigera till en annan webbplats. Vi har därför valt att se sidan ”Detaljplaner” som mål för uppgift 3.

Totalt:

totalt-anvtest-uppsala-se

Reflektioner och kommentarer

Baserat på det här användningstestet är nya uppsala.se mer användarvänlig än den tidigare sajten. På samtliga frågor är andelen som hittar rätt större än tidigare och de hittar också informationen snabbare nu jämfört med 2012.

Vi kan se att användare mer sällan navigerar vilse på dagens uppsala.se. En av anledningarna kan vara att vi har en plattare struktur idag. För att nå informationen i fråga 1 och 3 i testet behöver dagens besökare tre klick, tidigare behövdes fyra klick.

I 2012-års test valde besökarna ofta rätt huvudingång men hamnade därefter på villovägar. Till exempel klickade många besökare på material i ämnesområdets introtext eller i högerspalten. På dagens webbplats finns varken material i högerspalt eller introtexter på ämnesområdena. Det minskar risken för att gå vilse och bidrar till att besökare hittar rätt snabbare och enklare.

För att söka efter en person behövde besökaren tidigare kryssa i rutan ”sök person”. De flesta testpersonerna 2012 insåg inte det till en början. På dagens uppsala.se behövs inte det vilket förklarar varför besökarna i det nya testet klarade uppgift 2 snabbare.

Publicerat i Uppsala.se

Hundra sidor pdf blev en responsiv webbsida

I dagarna har kommunfullmäktige fattat beslut om kommunens viktigaste styrdokument: Mål och budget. Dokumentet är på drygt hundra sidor inklusive bilagor och fungerar som kommunens verksamhetsplan.

Tidigare år har vi helt enkelt publicerat Mål och budget (eller IVE som den hette förut) som en stor pdf-fil. I vår strävan att göra det lättare för medborgarna tog vi i år ett helt nytt grepp. Syftet med uppsala.se är att förenkla medborgarnas vardag och underlätta insyn och delaktighet. Då bör ju det viktigaste styrdokumentet vara lättillgängligt. Inspirationen har vi som vanligt hämtat från gov.uk och deras sida om budget.

Resultatet blev en webbsida som ser ut så här. Om vi jämför med att bara publicera en pdf-fil finns det många fördelar:

 • Du kan lätt ta till dig informationen oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil eftersom sidan är responsiv och anpassar sig efter den enhet du använder.
 • Även tabellerna på sidan är anpassade för att fungera bra på en liten skärm då det dyker upp en horisontell rullningslist om innehållet inte ryms. (Däremot har vi behållit bilagorna som pdf eftersom de innehåller alldeles för stora tabeller, de behöver ses över från grunden vilket vi satsar på till nästa år.)
 • Det är lätt att navigera till rätt kapitel med en klickbar meny.
 • Sidan är mer tillgänglig än en pdf, till exempel för de som använder skärmläsare.
 • Det går att använda webbens alla möjligheter och till exempel länka vidare, både för att underlätta kontakt och för att få en djupare förståelse.

Vad gäller den sista punkten har vi bara börjat. Nästa steg är att öka insynen ännu mer genom att sätta Mål och budget i ett större sammanhang på uppsala.se. Som vanligt så jobbar vi med ständiga förbättringar och itererar fram något bra här också.

En annan nyhet är skattekollen. Här kan du enkelt se hur kommunen fördelar dina skattepengar. Gå in och kolla du också!

Publicerat i Uppsala.se

Nya kriterier för innehåll – från pre-alfaversion till betaversion

För ett tag sedan berättade vi om att vi skulle se över våra innehållskriterier. Det har vi nu gjort. Vi har skruvat på och tydliggjort några formuleringar och också testkört kriterierna under tre veckor. Och de funkar bra!

I förra veckan fick vi dessutom tillfälle att berätta om innehållskriterierna för kommunens kommunikationsstrateger och de och vi i webbteamen är överens om att de bör fungera för vårt fortsatta arbete. Därför väljer vi nu att uppgradera innehållskriterierna till beta-status och gör dem därmed till ett redskap i vårt fortsatta arbete med uppsala.se.

Innehållskriterier för uppsala.se

Uppsala.se finns för att möta de behov som medborgarna – i första hand kommuninvånare, företag och organisationer i Uppsala – har av Uppsala kommun. Uppsala.se ska

 • förenkla medborgarnas vardag och tillhandahålla tjänster, information och vägledning som bara Uppsala kommun kan ge
 • underlätta insyn och delaktighet för dem som vill veta mer om Uppsala kommun och för dem som vill påverka i någon fråga.

Innehåll på uppsala.se ska alltid utgå från medborgarnas behov. Det kan handla om

 • faktiska behov som många medborgare har, vilket innebär att många efterfrågar något som kommunen ansvarar för
 • förväntningar som medborgare har, vilket innebär att många efterfrågar något som de tror att kommunen ansvarar för
 • demokratiska behov, vilket betyder att kommunen ska vara öppen för insyn och berätta om det kommunen ansvarar för.

Med behovsstyrningen som grund skapar vi innehåll på uppsala.se när information uppfyller minst ett av de fem kriterierna nedan:

1. Ger medborgaren kommunal service och information

Det är något människor behöver göra och det kan bara göras i kontakt med kommunen. Det kan också handla om information som bara kommunen har. Exempel:

 • ansöka om bygglov
 • se platser och öppettider för återvinningscentraler
 • hitta och dra nytta av kommunalt finansierade bidrag och stipendier

2. Hjälper medborgaren att följa lagar och riktlinjer

Det ger hjälp och stöd till människor och företag så att de kan uppfylla sina åtaganden till kommunen som myndighet. Exempel:

 • fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd
 • som ansvarig för byggnad eller verksamhet dokumentera och redovisa brandskydd
 • serveringstillstånd för alkohol

3. Ger medborgaren insyn och delaktighet i kommunen

Det är något som hjälper kommunen att vara transparent, engagera människor och förklara vår organisation och styrning. Exempel:

 • information om kommunens organisation
 • förklara vad som styr verksamheten – mål och hur vi når dem
 • beslut i nämnder
 • möjlighet att lämna synpunkter i samråd eller tycka till om verksamhet

4. Ger medborgaren samlad information när det gäller en aktuell fråga

Visar vad kommunen gör och varför kring frågor och händelser som har en direkt inverkan på människors liv eller har betydande allmänt intresse (påvisbart med hjälp av olika former av data). Exempel på aktuella frågor:

 • nedläggning av skolor – varför, hur, vilka och när
 • hur kommunen arbetar för att minska gifter i förskolan
 • större händelser som Fredsåret 2014

5. Påverkar medborgaren i (för kommunen) viktiga frågor

Stödjer och kompletterar kampanjer (i andra kanaler) som syftar till att öka kunskap om eller ändra attityd till för kommunen viktiga frågor, eller som syftar till att utveckla kommunens service, till exempel:

 • vintercyklisten
 • bli familjehem eller jourhem
 • sluta skräpa ner-kampanj

Vad finns inte på uppsala.se

Innehåll kommer inte att finnas på uppsala.se om det är:

 • allmänna råd till människor eller företag, till exempel generella råd om brandsäkerhet i hemmet eller badvett
 • information och tjänster som bättre kan ges av aktörer utanför kommunen, till exempel andra myndigheter såsom Boverket, MSB, Skatteverket, länsstyrelsen
 • reklam för kommersiella ändamål och verksamheter, som enskilda företag eller utförare
 • information och service som riktar sig uteslutande till anställda inom kommunen
 • information och service som riktar sig uteslutande till utförare och leverantörer av kommunala tjänster
 • enskilda verksamheter undantagna från uppsala.se, till exempel skolor som har egna webbplatser
 • mindre evenemang och evenemang som kommunen inte är huvudarrangör för, exempelvis teaterföreställningar, mässor eller konserter.
Publicerat i Uppsala.se